dijous, 29 de maig de 2008

AMPA ELECCIONS


RESULTATS ELECCIONS JUNTA AMPA DEL 23 DE MAIG 2008D’acord amb allò establert en els Estatuts de l’Associació de Pares i Mares d’alumnes del CEIP Cervantes de Sueca adjunt indiquem, el resultat de les eleccions del divendres 23 de maig 2008 per a la renovació de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Cervantes de Sueca per als propers dos cursos:
1 Elena Roldán Mare d’Alba (4 anys) 45
2 Susana Vega Mare de Mario (4 anys) 42
3 Miguel Angel Ferrando Pare d’Ángel (1EP) 41
4 Amparo Pérez Mare de Lourdes (3 anys) 41
5 Elena Ortells Mare d’Elena (5 anys) i Aniceto (3 anys) 40
6 Sònia Gomis Mare de Xavi (4 anys) 39
7 Anna Franco Mare d’Arnau (5 anys) 38
8 Glòria Martínez Mare de Marc (4 anys) 38
9 Elena Villagrasa Mare de Tamara (5EP) i Josep (4 anys) 38
10 Roc Rozalen Pare d’Aitana (2EP) i Biel (4 anys) 37
11 Lourdes Orti Mare de Mar (5 anys) 36
12 Cristina Castelló Mare d’Aitana (2EP) i Biel (4 anys) 36
13 Àngels Llopis Mare de Lluís (4 anys) 36
14 Ester Tomás Mare d’Ángel (1EP) 35
15 Carmen Chanqués Mare de Pau (4EP) 35

Núm. de vots en total: 48 vots.
Vàlids: 47 vots.
Nuls: 0 vots.
En blanc: 1 vot.

Atentament,La NOVA Junta Directiva.

Estimat equip directiu del CP Cervantes de Sueca,

El motiu de la present és tindre-vos informats dels canvis administratius respecte a la distribució de càrrecs de la nova Junta Directiva de l’APAMA del CP Cervantes després de les últimes eleccions del divendres 23/05/08.

La nova Junta Directiva de l’APAMA per als propers cursos 2008/09 i 2009/10 ha quedat com segueix:

Presidenta: Elena Roldán

Vicepresident: Sonia Gomis

Tresorera: Susana Vega

Vice-tresorera: Elena Ortells

Secretaria: Miguel Angel Ferrando

Vice-secretaria: Lourdes Ortí

Vocales: Cristina Castelló

Anna Franco

Gloria Martínez

Amparo Pérez

Roc Rozalen

Ester Tomás

Elena Villagrasa

Suplents: Angels Llopis

Mari-Carmen Chanqués

Atentament,

EL SECRETARI, Vist-i-plau.

Miguel Angel Ferrando

LA PRESIDENTA,

Elena Roldán