divendres, 11 de gener de 2013

Menjador


MENU MES GENER 2013
Ací tenim el menu per als xiquets que es queden en el menjador del col•legi.El claustre de professors/es i el consell escolar ha decidit que donada la nombrosa matrícula del menjador i que a diari ja estem utilitzant quasi la totalitat de les nostres instal·lacions, els divendres no podran quedar-se els alumnes que no siguen fixes, es a dir, no s'admetrà cap val, sol i únicament si va acompanyat d'un justificant mèdic per part de la familia.NORMATIVA MENJADOR CURS 2012-2013
Per al menjador els xiquets/es d'Educació infantil i primer i segon de Primària, hauran de dur un "babi" amb el nom. Els alumnes de Primària portaran una bossa d'endreç amb raspall, pasta de dents i pinta, també amb el nom.
La nova normativa de pagament será la següent per a tot l'alumnat del centre:
  1. Per als xiquets/es que es queden habitualment tots el dies es realitzará mitjaçant domiciliació bancària. Hauran d'avisar si algun día no faran ús per que eixe dia o dies no es comptabilitze en el mes. Els recomanem que li ho facen saber a l'administradora a les 12 .30 hores per a l'endemà o a les 9 per al mateix dia.
  2. Per a la resta d' alumnes que es quedaran eventualment, continuarem amb el sistema de la compra de vals que igualment hauran de comprar-los a les 12.30 hores a l'administradora. El xiquet/a portarà el val a les 9 del matí amb el nom, el curs i el dia escrit al darrere per a lliurar-li-lo a la Directora quan passe llista. Els divendres sols podran fer ús del menjador, els/les alumnes que per justificació mèdica o de treball dels pares ho necessiten.
Podran dirigir-se davant de qualsevol dubte, problema o consulta sobre el seguiment del seu fill/a l'administradora a les 12.30 hores.
Tambè duen saber que el menjador té un Reglament que va ser aprovat el curs anterior pel Consell Escolar del Centre i que tot aquell alumne/a que l'incomplexa serà sancionat seguit la normativa d'aquest.
Firmat: L'equip directiu.