dilluns, 15 d’octubre de 2007

Families o Tutors

COM AFAVORIR L'EXIT ESCOLAR I PERSONAL DEL SEU FILL/A.
 • Valorar l'estudi, l'escola, els professors i la cultura en general.
 • No fer per ells el que puguen fer per ell mateixos.
 • Proporcionar-los experiències de desenvolupament personal, social i escolar.
 • Motivar-los i valorar l'esforç dels seus fillas per conseguir les coses.
 • Interesar-se per el procés escolar i dedicar un temps diari per parlar amb ells d'escola, les tasques, els amics.....
 • Inculcar i mantindre el gust per la lectura, encara que al principi els xiquets fagen errors.
 • Atribuir tant prèmis com càstics inmediats i proporcionats al fet que els va motivar.
 • Mantenir normes d'educació escolars, socials i personals clares i coherents per part dels dos pares, encara que aquestos no comparteixquen la mateixa casa.
 • Sol·lucionar a nivell privat les discrepancies educacionals entre els pares o tutors, mai davant del xiquet.
 • Relacionar-se fluida i continuament amb el centre escolar, especialment amb el tutor.
 • Tindre confiança i respete amb els mestres.
NOTA INFORMATIVA.
PARTICIPA ACTIVAMENT EN L' EDUCACIÓ DELS FILLS.

Tots aquells pares, mares i tutors dels alumnes interesats en col·laborar amb l'Asociació de Pares i Mares del col·legi públic Cervantes, hi ha que imprimir aquesta fulla, omplir-la i depositar a la bústia de l'APAMA.
Ací tenim la fitxa per a imprimir i omplir. PARTICIPA.