dimarts, 12 d’octubre de 2010

ASSAMBLEA GENERAL AMPA

CONVOCATÒRIA A L’ASSAMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP CERVANTES DE SUECA.

DIJOUS 14 D’OCTUBRE A LES 18:00

AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

1.- INFORMACIÓ I SALUTACIÓ DIRECCIÓ DEL CENTRE.
2.- INFORME ECONÒMIC PER LA TRESORERA.
3.- RENOVACIÓ CÀRRECS DIRECTIUS AMPA.
4.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
5.- PRECS I PREGUNTES.